Sådan gør du

Som elev kan du selv indstille din læreplads til Årets Læreplads. Det gør du ved at gå til ”indstil læreplads”.

Din læreplads ved ikke noget om indstillingen, kun din skole modtager indstilling. Det er også skolen som tager stilling til, hvilke lærepladser der skal nomineres til Årets Læreplads.

Kriterier

De nominerede lærepladser udvælges på baggrund af følgende kriterier, som derfor er gode at medetage i din indstilling:

Fagligt: Hvad har du lært som lærling/elev? Nævn gerne konkrete opgaver og forklar, hvordan de adskiller sig fra det, man lærer på erhvervsskolen?

Kollegialt: Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere/kollegaer? Bliver du inddraget i de sociale begivenheder på arbejdspladsen, spiser I frokost sammen mv.?

Ledelse/vejledning: Hvordan sikrer arbejdspladsen, at du lærer, hvad du skal? Ligger der en detaljeret plan fra starten eller klares det undervejs?

Socialt: Har du haft særlige udfordringer i forhold til at finde en praktikplads – familiemæssige, personlige problemer – og hvordan har arbejdspladsen forholdt sig til det?

Du kan se indstillinger fra de forgående år og få inspiration her

Vigtige datoer 2018

  • 1. august: Der åbnes for indstilling af lærepladser
  • 1. oktober: Sidste frist for, at eleverne indstiller deres læreplads
  • 25. oktober: Sidste frist for, at skolerne afleverer indstilling af den lokale vinder til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne via www.aaretslaereplads.dk
  • 1. november: Alle skoler får besked, om hvilke tre lærepladser, der er nominerede
  • 15. november: Kåring af Årets Læreplads 2018 i København

15. november kåres Årets Læreplads 2018 i København

Seneste nyt fra Årets Læreplads

Citat fra indstilling til Årets Læreplads

Jeg er så stolt af at han er min læremester, for ikke bare i stalden, kan han lære mig noget, men også om hvad livet kan byde på af forhindringer

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne | Ny Vestergade 17, 2. sal | 1471 København K | Tlf.: 333 77 888 | info@remove-this.deg.dk